SHARE
 

BVI Základní údaje

 

BVI Základní údaje

facts-pi.jpg

Několik údajů a informací o Britských Panenských ostrovech, které vám při jejich návštěvě mohou být užitečné.
Pokud máte dotazy, na které zde nenajdete odpověď, neváhejte a kontaktujte nás.

 

     

Panovník: Její Veličenstvo královna Alžběta II.
Guvernér: Jeho Excelence  Boyd McCleary
Předseda vlády Dr. Hon. D. Orlando Smith
Národní hymna: "God Save the Queen"
Vlajka: Britská státní vlajka
Status území: Nesamostatné, zámořské území Spojeného království,
vnitřní samospráva
Právní systém: Anglické právo
Soudní moc: Nejvyššího soud pro Východní Karibik 
Největší ostrov: Tortola
Hlavní město: Road Town, Tortola
Jazyk: Angličtina (úřední), španělština
Počet obyvatel: 28 882 (odhad pro rok 2009 podle sčítání lidu z roku 2005)
Náboženství: Křesťanství (většinové), hinduismus, islám, jiné
Letiště a kód: Terrence B. Lettsome International Airport (EIS)
Měna: Americký dolar. V mnoha (ale ne ve všech) zařízeních jsou přijímány hlavní platební karty.
Předvolba: Z ČR: vytočte 001 (284)
Hospodářství: Jedno z nejvíce prosperujících hospodářství v karibské oblasti, největší objem příjmů generují cestovní ruch a finanční služby.
Banky: Bank of Nova Scotia, National Bank of the Virgin Islands, Banco Popular de Puerto Rico, VP Bank (BVI), First Caribbean International, First Bank Virgin Islands
Prodejní daň: Žádná
Daň při odjezdu: 20 USD na osobu při odletu, 5 USD při odjezdu po moři a 7 USD pro cestující na výletních lodích
Daň z pobytu: Daň z ubytování v hotelu ve výši 7 %, plátci jsou hosté ubytovaní po dobu nejvýše šesti měsíců v hotelích, apartmánech, domech, letoviscích, vilách a podobných ubytovacích zařízeních.
Řízení motorových vozidel: Osoby zdržující se na území do 30 dnů nejsou povinny zakoupit dočasný řidičský průkaz. Přesáhne-li však délka pobytu 30 dnů, je vyžadován místní řidičský průkaz. Dočasný řidičský průkaz lze získat na dopravním úřadě (Traffic Licensing Office) nebo v půjčovně automobilů, a to po předložení platného řidičského průkazu z jiné země.

Střední délka života:

Muži: 70,2 let
Ženy: 78,6 let
Zdravotnická zařízení/nemocnice: K dispozici je jedna veřejná nemocnice – Peebles Hospital; různé veřejné i soukromé kliniky a zdravotnická zařízení a Medivac (letecká záchranná služba). Mezinárodní očkovací průkaz není na Britských Panenských ostrovech povinný. Nemocnice Peebles Hospital má chirurgická, rentgenová a laboratorní zařízení; je zde soukromá klinika plastické chirurgie a několik soukromých zdravotnických zařízení.
Míra nezaměstnanosti: 3%
Míra gramotnosti: 98,2 % (od 15 let)
Internetová doména první úrovně (TLD): .vg
Národní květina: Cypřiš
Národní pták: Hrdlička
Plavební povolení: Pro jakoukoli plavbu na území Britských Panenských ostrovů je zapotřebí plavební povolení. SEZÓNNÍ CENY: (1. prosince – 30. dubna). Všechny registrované nájemní lodě – 2 USD za osobu a den. Všechny neregistrované nájemní lodě – 4 USD za osobu a den. MIMOSEZÓNNÍ CENY: (1. května – 30. prosince). Všechny registrované nájemní lodě – 0,75 USD za osobu a den. Všechny neregistrované nájemní lodě – 4 USD za osobu a den. V případě lodí určených pro potápění, denní pronájem a sportovní rybaření kontaktujte ministerstvo cel na tel. (284) 494 3475 nebo (284) 468 3701, linka 2533, a informujte se o aktuálních požadavcích na plavební povolení.
Clo: Všechny dovozy podléhají různým sazbám cla. Dovoz dočasně vstupující na území Britských Panenských ostrovů nepodléhá clu.
Povolení k rybolovu: Vylovení jakéhokoli mořského živočicha z vod Britských Panenských ostrovů osobou, která není občanem Britských Panenských ostrovů, je nezákonné, pokud nebylo vydáno povolení k rekreačnímu rybolovu. Informace vám poskytne ministerstvo přírodních zdrojů a práce na tel: (284) 468 3701, linka 2147.
Imigrace: Následující opatření musí být dodržována všemi osobami, které vstupují na území Britských Panenských ostrovů a nejsou jejich občany: Návštěvníkům v dobré víře může být ve vstupních přístavech povolen vstup až na jeden měsíc, a to za předpokladu, že vlastní zpáteční (nebo navazující) jízdenku / letenku, doloží dostatečné prostředky a mají předem sjednané ubytování po dobu svého pobytu. Návštěvníci, kteří si chtějí prodloužit pobyt, musejí požádat o prodloužení na Imigračním oddělení ve městě Road Town na ostrově Tortola, nebo ve Vládní administrativní budově na ostrově Virgin Gorda. Cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po odjezdu je základním požadavkem pro vstup na území Britských Panenských ostrovů. Od návštěvníků z některých zemí může být také vyžadováno vstupní vízum, neplatí pro občany ČR. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci pro podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví nebo na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471, linka 4700, nebo (284) 468 3701, linka 2538. 
Předpisy a povolení k uzavření manželství: Informace týkající se požadavků na uzavření manželství na území Britských Panenských ostrovů vám sdělí úřad matriky: Registrar's Office, P.O. Box 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, nebo volejte (284) 468 3701, linka 5001, nebo (284) 494 3442/5650.
Informace naleznete také v části Svatby a svatební cesty. Sňatek českých občanů má právní platnost v ČR. Více v sekci 
Zvířata: Vstup zvířat na území je povolen na základě dovozního povolení vydaného ministerstvem zemědělství. Informace o předpisech upravujících dovoz zvířat vám poskytne ministerstvo zemědělství: Department of Agriculture, Paraquita Bay, Tortola, British Virgin Islands. Tel.: (284) 495 2532 nebo fax: (284) 495 1269.
Povolení související s ochranou moří: Použití kotvišť a bójí Správy národních parků bez povolení je nezákonné. Informace vám poskytne Správa národních parků na čísle (284) 494 3904.
Zákaz kouření: Kouření na veřejných místech bylo na Britských Panenských ostrovech zakázáno v důsledku zákona schváleného Legislativní radou. Tento zákon zakazuje kouření na veřejných místech, včetně barů, restaurací, nočních klubů, letišť, úřadů a sportovních zařízení. Zákon dále zakazuje kouření v okruhu 15,25 metrů od jakéhokoli veřejného místa
Elektrický proud:
 
Napětí na Britských Panenských ostrovech je 110/220 V. Návštěvníci mohou používat spotřebiče z ČR s použitím adaptéru USA.
 

 

 

 
 
 
 

Několik údajů a informací o Britských Panenských ostrovech, které vám při jejich návštěvě mohou být užitečné.
Pokud máte dotazy, na které zde nenajdete odpověď, neváhejte a kontaktujte nás.

 

     

Panovník: Její Veličenstvo královna Alžběta II.
Guvernér: Jeho Excelence  Boyd McCleary
Předseda vlády Dr. Hon. D. Orlando Smith
Národní hymna: "God Save the Queen"
Vlajka: Britská státní vlajka
Status území: Nesamostatné, zámořské území Spojeného království,
vnitřní samospráva
Právní systém: Anglické právo
Soudní moc: Nejvyššího soud pro Východní Karibik 
Největší ostrov: Tortola
Hlavní město: Road Town, Tortola
Jazyk: Angličtina (úřední), španělština
Počet obyvatel: 28 882 (odhad pro rok 2009 podle sčítání lidu z roku 2005)
Náboženství: Křesťanství (většinové), hinduismus, islám, jiné
Letiště a kód: Terrence B. Lettsome International Airport (EIS)
Měna: Americký dolar. V mnoha (ale ne ve všech) zařízeních jsou přijímány hlavní platební karty.
Předvolba: Z ČR: vytočte 001 (284)
Hospodářství: Jedno z nejvíce prosperujících hospodářství v karibské oblasti, největší objem příjmů generují cestovní ruch a finanční služby.
Banky: Bank of Nova Scotia, National Bank of the Virgin Islands, Banco Popular de Puerto Rico, VP Bank (BVI), First Caribbean International, First Bank Virgin Islands
Prodejní daň: Žádná
Daň při odjezdu: 20 USD na osobu při odletu, 5 USD při odjezdu po moři a 7 USD pro cestující na výletních lodích
Daň z pobytu: Daň z ubytování v hotelu ve výši 7 %, plátci jsou hosté ubytovaní po dobu nejvýše šesti měsíců v hotelích, apartmánech, domech, letoviscích, vilách a podobných ubytovacích zařízeních.
Řízení motorových vozidel: Osoby zdržující se na území do 30 dnů nejsou povinny zakoupit dočasný řidičský průkaz. Přesáhne-li však délka pobytu 30 dnů, je vyžadován místní řidičský průkaz. Dočasný řidičský průkaz lze získat na dopravním úřadě (Traffic Licensing Office) nebo v půjčovně automobilů, a to po předložení platného řidičského průkazu z jiné země.

Střední délka života:

Muži: 70,2 let
Ženy: 78,6 let
Zdravotnická zařízení/nemocnice: K dispozici je jedna veřejná nemocnice – Peebles Hospital; různé veřejné i soukromé kliniky a zdravotnická zařízení a Medivac (letecká záchranná služba). Mezinárodní očkovací průkaz není na Britských Panenských ostrovech povinný. Nemocnice Peebles Hospital má chirurgická, rentgenová a laboratorní zařízení; je zde soukromá klinika plastické chirurgie a několik soukromých zdravotnických zařízení.
Míra nezaměstnanosti: 3%
Míra gramotnosti: 98,2 % (od 15 let)
Internetová doména první úrovně (TLD): .vg
Národní květina: Cypřiš
Národní pták: Hrdlička
Plavební povolení: Pro jakoukoli plavbu na území Britských Panenských ostrovů je zapotřebí plavební povolení. SEZÓNNÍ CENY: (1. prosince – 30. dubna). Všechny registrované nájemní lodě – 2 USD za osobu a den. Všechny neregistrované nájemní lodě – 4 USD za osobu a den. MIMOSEZÓNNÍ CENY: (1. května – 30. prosince). Všechny registrované nájemní lodě – 0,75 USD za osobu a den. Všechny neregistrované nájemní lodě – 4 USD za osobu a den. V případě lodí určených pro potápění, denní pronájem a sportovní rybaření kontaktujte ministerstvo cel na tel. (284) 494 3475 nebo (284) 468 3701, linka 2533, a informujte se o aktuálních požadavcích na plavební povolení.
Clo: Všechny dovozy podléhají různým sazbám cla. Dovoz dočasně vstupující na území Britských Panenských ostrovů nepodléhá clu.
Povolení k rybolovu: Vylovení jakéhokoli mořského živočicha z vod Britských Panenských ostrovů osobou, která není občanem Britských Panenských ostrovů, je nezákonné, pokud nebylo vydáno povolení k rekreačnímu rybolovu. Informace vám poskytne ministerstvo přírodních zdrojů a práce na tel: (284) 468 3701, linka 2147.
Imigrace: Následující opatření musí být dodržována všemi osobami, které vstupují na území Britských Panenských ostrovů a nejsou jejich občany: Návštěvníkům v dobré víře může být ve vstupních přístavech povolen vstup až na jeden měsíc, a to za předpokladu, že vlastní zpáteční (nebo navazující) jízdenku / letenku, doloží dostatečné prostředky a mají předem sjednané ubytování po dobu svého pobytu. Návštěvníci, kteří si chtějí prodloužit pobyt, musejí požádat o prodloužení na Imigračním oddělení ve městě Road Town na ostrově Tortola, nebo ve Vládní administrativní budově na ostrově Virgin Gorda. Cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po odjezdu je základním požadavkem pro vstup na území Britských Panenských ostrovů. Od návštěvníků z některých zemí může být také vyžadováno vstupní vízum, neplatí pro občany ČR. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci pro podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví nebo na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471, linka 4700, nebo (284) 468 3701, linka 2538. 
Předpisy a povolení k uzavření manželství: Informace týkající se požadavků na uzavření manželství na území Britských Panenských ostrovů vám sdělí úřad matriky: Registrar's Office, P.O. Box 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, nebo volejte (284) 468 3701, linka 5001, nebo (284) 494 3442/5650.
Informace naleznete také v části Svatby a svatební cesty. Sňatek českých občanů má právní platnost v ČR. Více v sekci 
Zvířata: Vstup zvířat na území je povolen na základě dovozního povolení vydaného ministerstvem zemědělství. Informace o předpisech upravujících dovoz zvířat vám poskytne ministerstvo zemědělství: Department of Agriculture, Paraquita Bay, Tortola, British Virgin Islands. Tel.: (284) 495 2532 nebo fax: (284) 495 1269.
Povolení související s ochranou moří: Použití kotvišť a bójí Správy národních parků bez povolení je nezákonné. Informace vám poskytne Správa národních parků na čísle (284) 494 3904.
Zákaz kouření: Kouření na veřejných místech bylo na Britských Panenských ostrovech zakázáno v důsledku zákona schváleného Legislativní radou. Tento zákon zakazuje kouření na veřejných místech, včetně barů, restaurací, nočních klubů, letišť, úřadů a sportovních zařízení. Zákon dále zakazuje kouření v okruhu 15,25 metrů od jakéhokoli veřejného místa
Elektrický proud:
 
Napětí na Britských Panenských ostrovech je 110/220 V. Návštěvníci mohou používat spotřebiče z ČR s použitím adaptéru USA.