SHARE
 

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné informace
Britské Panenské ostrovy (BVI) shromažďují osobní informace pouze na dobrovolném základě. BVI nevyžadují, abyste tyto informace poskytli pro získání přístupu na webové stránky, a nepožadují více informací, než je důvodně nezbytné k provedení určité činnosti na těchto webových stránkách. BVI shromažďují osobní informace především pro účely zasílání aktualizací a novinek e-mailem, registrace do propagačních akcí a informování pozdějších vítězů, rozesílání brožur atd. běžnou poštou předplatitelům a odpovídání na vaše dotazy a podněty. BVI neprodávají, nepřevádějí ani nesdělují žádné informace získané z našich webových stránek žádným jiným osobám.

Cookies
Stejně jako mnoho jiných společností používají webové stránky BVI technologii nazývanou „cookies” za účelem zlepšení uživatelského pohodlí. Cookies užívané BVI neobsahují žádné osobní informace, váš systém nemůže být zkopírován a nemohou být sbírány informace z vašeho pevného disku. Nejste identifikováni podle jména ani e-mailové adresy, ale pouze na základě jedinečné řady čísel, která je vám přidělena při první návštěvě našich stránek.
Webové stránky BVI dále shromažďují některé technické informace z vašeho počítače vždy, když požádáte o stránku během návštěvy naší webové prezentace. Tyto informace mohou zahrnovat vaši adresu internetového protokolu (IP), operační systém instalovaný ve vašem počítači, druh prohlížeče a případně adresu odkazující webové stránky. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem zvýšení kvality uživatelského pohodlí během vaší návštěvy na těchto stránkách a nebudou prodávány ani za úplatu poskytovány žádné třetí osobě.
Webové stránky BVI používají software WebTrends, nástroj webové analytiky, pro zajištění podrobné zprávy o činnostech našich klientů na webových stránkách. Navštívíte-li webové stránky, mohou být pro sledování a přijímání anonymních informací o vašem prohlížeči a nákupních činnostech na těchto webových stránkách použity cookies. Nástroj WebTrends se používá ke zlepšení vašeho uživatelského pohodlí online a pomáhá zlepšovat použitelnost webových stránek.

Odkazy na jiné stránky
Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty. Podobné hypertextové odkazy jsou uvedeny pouze pro referenční účely. BVI nekontrolují tyto webové stránky a neodpovídají za jejich obsah. Vložení hypertextových odkazů k daným webovým stránkám neznamená jakýkoliv souhlas s obsahem uvedeným na těchto stránkách, ani spojení s jejich provozovateli. BVI dále nenesou žádnou odpovědnost za jiné webové stránky propojené s těmito webovými stránkami.

Jak nás můžete kontaktovat
V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností týkajících se pravidel ochrany osobních údajů nebo vašeho zacházení s těmito webovými stránkami nás prosím kontaktujte.

 
 
 
 

Všeobecné informace
Britské Panenské ostrovy (BVI) shromažďují osobní informace pouze na dobrovolném základě. BVI nevyžadují, abyste tyto informace poskytli pro získání přístupu na webové stránky, a nepožadují více informací, než je důvodně nezbytné k provedení určité činnosti na těchto webových stránkách. BVI shromažďují osobní informace především pro účely zasílání aktualizací a novinek e-mailem, registrace do propagačních akcí a informování pozdějších vítězů, rozesílání brožur atd. běžnou poštou předplatitelům a odpovídání na vaše dotazy a podněty. BVI neprodávají, nepřevádějí ani nesdělují žádné informace získané z našich webových stránek žádným jiným osobám.

Cookies
Stejně jako mnoho jiných společností používají webové stránky BVI technologii nazývanou „cookies” za účelem zlepšení uživatelského pohodlí. Cookies užívané BVI neobsahují žádné osobní informace, váš systém nemůže být zkopírován a nemohou být sbírány informace z vašeho pevného disku. Nejste identifikováni podle jména ani e-mailové adresy, ale pouze na základě jedinečné řady čísel, která je vám přidělena při první návštěvě našich stránek.
Webové stránky BVI dále shromažďují některé technické informace z vašeho počítače vždy, když požádáte o stránku během návštěvy naší webové prezentace. Tyto informace mohou zahrnovat vaši adresu internetového protokolu (IP), operační systém instalovaný ve vašem počítači, druh prohlížeče a případně adresu odkazující webové stránky. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem zvýšení kvality uživatelského pohodlí během vaší návštěvy na těchto stránkách a nebudou prodávány ani za úplatu poskytovány žádné třetí osobě.
Webové stránky BVI používají software WebTrends, nástroj webové analytiky, pro zajištění podrobné zprávy o činnostech našich klientů na webových stránkách. Navštívíte-li webové stránky, mohou být pro sledování a přijímání anonymních informací o vašem prohlížeči a nákupních činnostech na těchto webových stránkách použity cookies. Nástroj WebTrends se používá ke zlepšení vašeho uživatelského pohodlí online a pomáhá zlepšovat použitelnost webových stránek.

Odkazy na jiné stránky
Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty. Podobné hypertextové odkazy jsou uvedeny pouze pro referenční účely. BVI nekontrolují tyto webové stránky a neodpovídají za jejich obsah. Vložení hypertextových odkazů k daným webovým stránkám neznamená jakýkoliv souhlas s obsahem uvedeným na těchto stránkách, ani spojení s jejich provozovateli. BVI dále nenesou žádnou odpovědnost za jiné webové stránky propojené s těmito webovými stránkami.

Jak nás můžete kontaktovat
V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností týkajících se pravidel ochrany osobních údajů nebo vašeho zacházení s těmito webovými stránkami nás prosím kontaktujte.