SHARE
 

POŽADAVKY PRO VSTUP

 

POŽADAVKY PRO VSTUP

passport.jpg

POŽADAVKY PRO VSTUP NA BVI

Následující opatření musejí být dodržována všemi osobami, které vstupují na území Britských Panenských ostrovů a nejsou jejich občany: Návštěvníkům v dobré víře může být ve vstupních přístavech povolen vstup až na jeden měsíc, a to za předpokladu, že vlastní zpáteční (nebo navazující) letenku, doloží dostatečné prostředky a mají předem sjednané ubytování pro dobu svého pobytu. Návštěvníci, kteří si chtějí prodloužit pobyt, musejí požádat o prodloužení.

Z Evropy: Občané Evropy potřebují pro vstup na Britské Panenské ostrovy platný cestovní pas. Návštěvníci, kteří jsou občany České republiky nepotřebují ke vstupu vízum. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci pro podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví nebo na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471 nebo 468 3701, linka 4700.

Ze Severní Ameriky: Občané USA, kteří cestují letecky do Kanady, Mexika, Karibiku a na Bermudy, musejí při vstupu a odjezdu ze Spojených Států předložit cestovní pas nebo jiný dokument v souladu s iniciativou WHTI.
Občané Kanady: Přednostně je vyžadován cestovní pas, můžete ale také předložit originál rodného listu společně s platným průkazem totožnosti s fotografií (např. řidičský průkaz).

Z Karibiku: Upozorňujeme, že občané některých ostrovů potřebují k návštěvě Britských Panenských ostrovů vízum. Návštěvníci z těchto karibských ostrovů potřebují ke vstupu na území Britských Panenských ostrovů vízum. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci pro podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví, nebo se obraťte na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu britských panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471 nebo 468 3701, linka 4700.
Další informace o tom, zda potřebujete vízum a jak jej získat, vám poskytne Úřad pro zahraniční věci & Commonwealth nebo Úřad guvernéra Britských Panenských ostrovů.

Celní a imigrační úřady se nacházejí na ostrově Tortola ve městě Road Town a West End, na ostrově Virgin Gorda na letišti Virgin Gorda, St. Thomas Bay Terminal a v návštěvnickém centru Owena Harrigana v Gun Creek a na ostrově Jost Van Dyke v přístavu Great Harbour. Občané USA, kteří cestují letecky do Kanady, Mexika, Karibiku a na Bermudy, musejí při vstupu a odjezdu ze Spojených Států předložit cestovní pas nebo jiný dokument v souladu s iniciativou WHTI. Od návštěvníků z některých zemí může také být vyžadováno vstupní vízum. Občané České republiky vízum nepotřebují. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci na podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví, nebo se obraťte na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471 nebo (284) 494 3701, linka 4700.

Celní odbavení – dovoz potravin
Majitelé jachet, hosté na nájemních lodích a návštěvníci smějí na území Britských Panenských ostrovů přivážet potraviny. V současné době však z důvodu celosvětové hrozby slintavky a kulhavky a nemoci šílených krav platí zákon, který zakazuje dovoz veškerých masných výrobků, pokud není ministerstvu zemědělství podána žádost ke schválení. Schválené žádosti stojí 25 USD. Další informace vám poskytne ministerstvo zemědělství na čísle (284) 495 2532. Návštěvníci ze Severní Ameriky přivážející masné výrobky určené ke spotřebě během pobytu nemusejí vyplňovat žádost, pokud přivážejí méně než 18 kg masa.
Na Britských Panenských ostrovech jsou k dispozici kvalitní čerstvé potraviny, které lze po celý rok zakoupit v několika obchodech s potravinami a od dodavatelů zásob. Cla účtovaná při dovozu potravin na území Britských Panenských ostrovů se pohybují od 5 % do 15 % fakturované částky.
Další informace o dovozních předpisech a tarifech vám poskytne ministerstvo cel Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3475). Úřední hodiny 8:30 – 18:30.

Odbavení jachet: Pokud plánujete během dovolené na jachtě opustit území Britských Panenských ostrovů a znovu na ně vstoupit, je nutné dodržovat správné postupy pro odbavení jachty a posádky celním i imigračním úřadem Britských Panenských ostrovů.
Vstupní a výstupní přístavy se nacházejí na těchto místech:

• Road Harbour, Tortola a Soper’s Hole, West End, Tortola
• Great Harbour, Jost Van Dyke
• St. Thomas Bay & Gun Creek, Virgin Gorda

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 8:30 – 16:30, sobota 8:30 – 12:30. V neděli a ve státní svátky je zavřeno. Odbavení mimo úřední hodiny lze sjednat předem, ale za příplatek. Chcete-li sjednat odbavení mimo úřední hodiny, volejte celní úřad na čísle (284) 494 3475 a imigrační úřad na čísle (284) 494 3701, linka 2538.

Kapitán smí odbavit všechny členy posádky, pokud má všechny potřebné dokumenty, zejména lodní dokumenty. Pokud plánujete opustit vody Britských Panenských ostrovů, před opuštěním základny pronájmu lodí se ujistěte, že máte tyto dokumenty na palubě. Platný cestovní pas pro každého člena posádky. Občané Kanady a USA, kteří cestují mezi Britskými Panenskými ostrovy a Americkými Panenskými ostrovy a nemají cestovní pas, musejí předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii rodného listu a nejméně jeden průkaz totožnosti s fotografií (např. řidičský průkaz). Nezapomeňte se odbavit na území, jehož návštěvu plánujete. Při návratu na Britské Panenské ostrovy nezapomeňte znovu navštívit některý z výše uvedených vstupních přístavů. Při návštěvě Amerických Panenských ostrovů se můžete odbavit v Cruz Bay, St. John nebo Charlotte Amalie na ostrově Svatý Tomáš.

Pokud nejste občany USA ani Kanady a vstupujete na území Amerických Panenských ostrovů jinak než s komerčním přepravcem (trajektem, leteckou společností apod.), musíte získat návštěvnické vízum. Návštěvníci z České republiky a dalších zemí by se měli před příjezdem na území Britských Panenských ostrovů obrátit na místní velvyslanectví USA a zjistit vízové požadavky pro členy posádky, kteří chtějí Britské Panenské ostrovy opustit na jachtě.

Plavební daně / povolení pro velké výletní lodě (cruise)
Pro jakoukoli plavbu na území Britských Panenských ostrovů je zapotřebí plavební povolení.

Sezónní ceny: (1. prosince – 30. dubna) Všechny registrované charterové lodě – 2 USD za osobu a den. Všechny neregistrované charterové lodě – 4 USD za osobu a den.

Mimosezónní ceny: (1. května – 30. listopadu). Všechny registrované charterové lodě – 0,75 USD za osobu a den. Všechny neregistrované charterové lodě – 4 USD za osobu a den.

V případě lodí určených pro potápění, denní pronájem a sportovní rybaření kontaktujte ministerstvo cel na tel. (284) 494 3475 nebo (284) 468 3701, linka 2533, a informujte se o aktuálních požadavcích na plavební povolení.

 

 
 
 
 

POŽADAVKY PRO VSTUP NA BVI

Následující opatření musejí být dodržována všemi osobami, které vstupují na území Britských Panenských ostrovů a nejsou jejich občany: Návštěvníkům v dobré víře může být ve vstupních přístavech povolen vstup až na jeden měsíc, a to za předpokladu, že vlastní zpáteční (nebo navazující) letenku, doloží dostatečné prostředky a mají předem sjednané ubytování pro dobu svého pobytu. Návštěvníci, kteří si chtějí prodloužit pobyt, musejí požádat o prodloužení.

Z Evropy: Občané Evropy potřebují pro vstup na Britské Panenské ostrovy platný cestovní pas. Návštěvníci, kteří jsou občany České republiky nepotřebují ke vstupu vízum. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci pro podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví nebo na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471 nebo 468 3701, linka 4700.

Ze Severní Ameriky: Občané USA, kteří cestují letecky do Kanady, Mexika, Karibiku a na Bermudy, musejí při vstupu a odjezdu ze Spojených Států předložit cestovní pas nebo jiný dokument v souladu s iniciativou WHTI.
Občané Kanady: Přednostně je vyžadován cestovní pas, můžete ale také předložit originál rodného listu společně s platným průkazem totožnosti s fotografií (např. řidičský průkaz).

Z Karibiku: Upozorňujeme, že občané některých ostrovů potřebují k návštěvě Britských Panenských ostrovů vízum. Návštěvníci z těchto karibských ostrovů potřebují ke vstupu na území Britských Panenských ostrovů vízum. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci pro podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví, nebo se obraťte na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu britských panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471 nebo 468 3701, linka 4700.
Další informace o tom, zda potřebujete vízum a jak jej získat, vám poskytne Úřad pro zahraniční věci & Commonwealth nebo Úřad guvernéra Britských Panenských ostrovů.

Celní a imigrační úřady se nacházejí na ostrově Tortola ve městě Road Town a West End, na ostrově Virgin Gorda na letišti Virgin Gorda, St. Thomas Bay Terminal a v návštěvnickém centru Owena Harrigana v Gun Creek a na ostrově Jost Van Dyke v přístavu Great Harbour. Občané USA, kteří cestují letecky do Kanady, Mexika, Karibiku a na Bermudy, musejí při vstupu a odjezdu ze Spojených Států předložit cestovní pas nebo jiný dokument v souladu s iniciativou WHTI. Od návštěvníků z některých zemí může také být vyžadováno vstupní vízum. Občané České republiky vízum nepotřebují. V případě pochybností o nutnosti víza se obraťte na nejbližší organizaci na podporu cestovního ruchu, nejbližší britské velvyslanectví, nebo se obraťte na hlavního imigračního úředníka, ministerstvo přistěhovalectví či vládu Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3471 nebo (284) 494 3701, linka 4700.

Celní odbavení – dovoz potravin
Majitelé jachet, hosté na nájemních lodích a návštěvníci smějí na území Britských Panenských ostrovů přivážet potraviny. V současné době však z důvodu celosvětové hrozby slintavky a kulhavky a nemoci šílených krav platí zákon, který zakazuje dovoz veškerých masných výrobků, pokud není ministerstvu zemědělství podána žádost ke schválení. Schválené žádosti stojí 25 USD. Další informace vám poskytne ministerstvo zemědělství na čísle (284) 495 2532. Návštěvníci ze Severní Ameriky přivážející masné výrobky určené ke spotřebě během pobytu nemusejí vyplňovat žádost, pokud přivážejí méně než 18 kg masa.
Na Britských Panenských ostrovech jsou k dispozici kvalitní čerstvé potraviny, které lze po celý rok zakoupit v několika obchodech s potravinami a od dodavatelů zásob. Cla účtovaná při dovozu potravin na území Britských Panenských ostrovů se pohybují od 5 % do 15 % fakturované částky.
Další informace o dovozních předpisech a tarifech vám poskytne ministerstvo cel Britských Panenských ostrovů na tel. (284) 494 3475). Úřední hodiny 8:30 – 18:30.

Odbavení jachet: Pokud plánujete během dovolené na jachtě opustit území Britských Panenských ostrovů a znovu na ně vstoupit, je nutné dodržovat správné postupy pro odbavení jachty a posádky celním i imigračním úřadem Britských Panenských ostrovů.
Vstupní a výstupní přístavy se nacházejí na těchto místech:

• Road Harbour, Tortola a Soper’s Hole, West End, Tortola
• Great Harbour, Jost Van Dyke
• St. Thomas Bay & Gun Creek, Virgin Gorda

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 8:30 – 16:30, sobota 8:30 – 12:30. V neděli a ve státní svátky je zavřeno. Odbavení mimo úřední hodiny lze sjednat předem, ale za příplatek. Chcete-li sjednat odbavení mimo úřední hodiny, volejte celní úřad na čísle (284) 494 3475 a imigrační úřad na čísle (284) 494 3701, linka 2538.

Kapitán smí odbavit všechny členy posádky, pokud má všechny potřebné dokumenty, zejména lodní dokumenty. Pokud plánujete opustit vody Britských Panenských ostrovů, před opuštěním základny pronájmu lodí se ujistěte, že máte tyto dokumenty na palubě. Platný cestovní pas pro každého člena posádky. Občané Kanady a USA, kteří cestují mezi Britskými Panenskými ostrovy a Americkými Panenskými ostrovy a nemají cestovní pas, musejí předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii rodného listu a nejméně jeden průkaz totožnosti s fotografií (např. řidičský průkaz). Nezapomeňte se odbavit na území, jehož návštěvu plánujete. Při návratu na Britské Panenské ostrovy nezapomeňte znovu navštívit některý z výše uvedených vstupních přístavů. Při návštěvě Amerických Panenských ostrovů se můžete odbavit v Cruz Bay, St. John nebo Charlotte Amalie na ostrově Svatý Tomáš.

Pokud nejste občany USA ani Kanady a vstupujete na území Amerických Panenských ostrovů jinak než s komerčním přepravcem (trajektem, leteckou společností apod.), musíte získat návštěvnické vízum. Návštěvníci z České republiky a dalších zemí by se měli před příjezdem na území Britských Panenských ostrovů obrátit na místní velvyslanectví USA a zjistit vízové požadavky pro členy posádky, kteří chtějí Britské Panenské ostrovy opustit na jachtě.

Plavební daně / povolení pro velké výletní lodě (cruise)
Pro jakoukoli plavbu na území Britských Panenských ostrovů je zapotřebí plavební povolení.

Sezónní ceny: (1. prosince – 30. dubna) Všechny registrované charterové lodě – 2 USD za osobu a den. Všechny neregistrované charterové lodě – 4 USD za osobu a den.

Mimosezónní ceny: (1. května – 30. listopadu). Všechny registrované charterové lodě – 0,75 USD za osobu a den. Všechny neregistrované charterové lodě – 4 USD za osobu a den.

V případě lodí určených pro potápění, denní pronájem a sportovní rybaření kontaktujte ministerstvo cel na tel. (284) 494 3475 nebo (284) 468 3701, linka 2533, a informujte se o aktuálních požadavcích na plavební povolení.