SHARE
 

STÁTNÍ SVÁTKY

 

STÁTNÍ SVÁTKY

holidays-pi.jpg

V souladu s § 5 Zákona o státních svátcích (hlava 199), ve znění pozdějších předpisů, schválila vláda následující státní svátky pro rok 2015:

 

 

 

 

 

 

2015 Státní svátky

 

Čtvrtek, 1. ledna
 

Nový rok

Pondělí, 7. března
 

Výročí narození Hamiltona Lavityho Stoutta
Tento svátek připomíná výročí narození Hamiltona Lavityho Stoutta, který se narodil 7. března 1929. Ctihodný H. L. Stoutt byl poprvé zvolen do legislativní rady v roce 1957 a poté byl až do své smrti v květnu roku 1995 znovu volen v každých následujících volbách, a sloužil tedy po dobu 38 let. Po zavedení ministerského systému vlády na Panenských ostrovech v roce 1967 se stal prvním jmenovaným premiérem. Sloužil čtyři období jako hlavní premiér teritoria.Vládní web:
Government's Website

Pondělí, 14. března Den Commonwealthu
Britské Panenské ostrovy jsou britským závislým územím a druhé pondělí v březnu je stanoveno jako den, kdy je připomínán Commonwealth.
Pátek, 25. března Velký pátek
Velký pátek připomíná den, kdy Ježíš zemřel na kříži. [Na Britských Panenských ostrovech se nesmí na Velký pátek až do 18:00 prodávat alkoholické nápoje.
Pondělí, 28. března Velikonoční pondělí
Pondělí, 16. května
 
Svatodušní pondělí
Svatodušní pondělí je pondělí po Letnicích (Svatodušní neděle).

Sobota, 13. června

(místo ve čtvrtek, 21. dubna)

Narozeniny panovnice
V tento den se slaví narozeniny Jejího Veličenstva královny.

Pátek, 1. července
 

Den území

Tento svátek vznikl v roce 1956, kdy byla rozpuštěna federace Závětrných ostrovů vytvořená roku 1872.
Tímto „zrušením federace“ se předsednictví Panenských ostrovů změnilo na „kolonii“.
Kolonie Panenských ostrovů vznikla 1. července 1956, v den nabytí právní moci Nařízení rady Závětrných ostrovů (Různá ustanovení) z roku 1956 (SI č. 833) (Velká Británie) vydaného na základě Zákona Závětrných ostrovů z roku 1956.
Nešlo pouze o změnu názvu, protože po trvalém rozpuštění obecné legislativní rady Závětrných ostrovů začala zákony pro „klid, pořádek a dobrou vládu“ Panenských ostrovů vydávat místní rada, a to s výjimkou příležitostných nařízení královské Soukromé rady vydaných v Londýně.
Federální právní předpisy již neměly přednost před místními zákony.
Zkušenosti z období, kdy byly Britské Panenské ostrovy součástí Závětrných ostrovů, také bezesporu ovlivnily odmítnutí účasti Britských Panenských ostrovů v tehdy navrhované Federaci Západní Indie ze strany vůdců území.
Další informace najdete na vládním webu.
Government Website with more info.

Pondělí, 1. srpna Sváteční pondělí
Oslava osvobození z otroctví roku 1834.
Úterý, 24. srpna Sváteční úterý
Oslava osvobození z otroctví roku 1834. 
Středa, 3. srpna Sváteční středa
Oslava osvobození z otroctví roku 1834.

Pátek, 21. října
 

Den sv. Voršily
Tento svátek byl zaveden roku 1957 prvním zákonem o změně státních svátků. Připomíná římskokatolickou světici, po níž podle legendy Kolumbus celé souostroví pojmenoval (podle pověstí byla Voršila se svými následovnicemi, 11 000 pannami, zabita Huny pro svou víru). Postava ve znaku území má rovněž představovat sv. Voršilu, zatímco lampy symbolizují panny. Další informace najdete na vládním webu.Government's Website with more info

Neděle, 25. prosince
 
První svátek vánoční
Pondělí, 26. prosince
 
Druhý svátek vánoční
Druhý svátek vánoční je první pracovní den po Vánocích. Slaví se díky britskému zvyku dávat v tento den vánoční „krabice“ obchodníkům a zaměstnancům.

 

 
 
 
 

V souladu s § 5 Zákona o státních svátcích (hlava 199), ve znění pozdějších předpisů, schválila vláda následující státní svátky pro rok 2015:

 

 

 

 

 

 

2015 Státní svátky

 

Čtvrtek, 1. ledna
 

Nový rok

Pondělí, 7. března
 

Výročí narození Hamiltona Lavityho Stoutta
Tento svátek připomíná výročí narození Hamiltona Lavityho Stoutta, který se narodil 7. března 1929. Ctihodný H. L. Stoutt byl poprvé zvolen do legislativní rady v roce 1957 a poté byl až do své smrti v květnu roku 1995 znovu volen v každých následujících volbách, a sloužil tedy po dobu 38 let. Po zavedení ministerského systému vlády na Panenských ostrovech v roce 1967 se stal prvním jmenovaným premiérem. Sloužil čtyři období jako hlavní premiér teritoria.Vládní web:
Government's Website

Pondělí, 14. března Den Commonwealthu
Britské Panenské ostrovy jsou britským závislým územím a druhé pondělí v březnu je stanoveno jako den, kdy je připomínán Commonwealth.
Pátek, 25. března Velký pátek
Velký pátek připomíná den, kdy Ježíš zemřel na kříži. [Na Britských Panenských ostrovech se nesmí na Velký pátek až do 18:00 prodávat alkoholické nápoje.
Pondělí, 28. března Velikonoční pondělí
Pondělí, 16. května
 
Svatodušní pondělí
Svatodušní pondělí je pondělí po Letnicích (Svatodušní neděle).

Sobota, 13. června

(místo ve čtvrtek, 21. dubna)

Narozeniny panovnice
V tento den se slaví narozeniny Jejího Veličenstva královny.

Pátek, 1. července
 

Den území

Tento svátek vznikl v roce 1956, kdy byla rozpuštěna federace Závětrných ostrovů vytvořená roku 1872.
Tímto „zrušením federace“ se předsednictví Panenských ostrovů změnilo na „kolonii“.
Kolonie Panenských ostrovů vznikla 1. července 1956, v den nabytí právní moci Nařízení rady Závětrných ostrovů (Různá ustanovení) z roku 1956 (SI č. 833) (Velká Británie) vydaného na základě Zákona Závětrných ostrovů z roku 1956.
Nešlo pouze o změnu názvu, protože po trvalém rozpuštění obecné legislativní rady Závětrných ostrovů začala zákony pro „klid, pořádek a dobrou vládu“ Panenských ostrovů vydávat místní rada, a to s výjimkou příležitostných nařízení královské Soukromé rady vydaných v Londýně.
Federální právní předpisy již neměly přednost před místními zákony.
Zkušenosti z období, kdy byly Britské Panenské ostrovy součástí Závětrných ostrovů, také bezesporu ovlivnily odmítnutí účasti Britských Panenských ostrovů v tehdy navrhované Federaci Západní Indie ze strany vůdců území.
Další informace najdete na vládním webu.
Government Website with more info.

Pondělí, 1. srpna Sváteční pondělí
Oslava osvobození z otroctví roku 1834.
Úterý, 24. srpna Sváteční úterý
Oslava osvobození z otroctví roku 1834. 
Středa, 3. srpna Sváteční středa
Oslava osvobození z otroctví roku 1834.

Pátek, 21. října
 

Den sv. Voršily
Tento svátek byl zaveden roku 1957 prvním zákonem o změně státních svátků. Připomíná římskokatolickou světici, po níž podle legendy Kolumbus celé souostroví pojmenoval (podle pověstí byla Voršila se svými následovnicemi, 11 000 pannami, zabita Huny pro svou víru). Postava ve znaku území má rovněž představovat sv. Voršilu, zatímco lampy symbolizují panny. Další informace najdete na vládním webu.Government's Website with more info

Neděle, 25. prosince
 
První svátek vánoční
Pondělí, 26. prosince
 
Druhý svátek vánoční
Druhý svátek vánoční je první pracovní den po Vánocích. Slaví se díky britskému zvyku dávat v tento den vánoční „krabice“ obchodníkům a zaměstnancům.